Ngành Điều Dưỡng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức chuyên môn:

 • Hiểu được các kiến thức chuyên môn trong việc tiếp đón người bệnh, các thủ tục hành chính, nội quy của các cơ sở y tế;
 • Nắm vững kiến thức về các dấu hiệu sinh tồn, chất thải, tình trạng ăn – uống, trạng thái tâm – sinh lý của người bệnh;
 • Hiểu rõ các kiến thức về chuyên môn về lập kế hoạch chăm sóc người bệnh, sơ cứu và cấp cứu ban đầu;
 • Hiểu rõ các công việc hành chính, quản lý hồ sơ sổ sách, bệnh án theo sự phân công;
 • Có kiến thức về các loại dụng cụ, thuốc men, trang thiết bị trong khoa, phòng, đơn vị;
 • Nắm vững các chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể;
 • Có kiến thức cơ bản về tin học và ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn

Kỹ năng cứng:

 • Tiếp đón được người bệnh, làm các thủ tục hành chính, hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh thực hiện nội quy của các cơ sở y tế;
 • Theo dõi được các dấu hiệu sinh tồn, chất thải, tình trạng ăn – uống, trạng thái tâm – sinh lý của người bệnh. … Theo dõi và báo cáo được những diễn biến bất thường cho Thầy thuốc;
 • Nhận định được tình trạng người người bệnh để lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc;
 • Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc người bệnh;
 • Thực hiện được các y lệnh của thầy thuốc đối với người bệnh;
 • Phụ giúp được thầy thuốc khi khám bệnh, thực hiện được các thủ thuật chẩn đoán, điều trị;
 • Thực hiện được việc sơ cứu và cấp cứu ban đầu, chăm sóc được người bệnh hấp hối, giúp người bệnh vận động, luyện tập, phục hồi chức năng;
 • Hướng dẫn được cho người bệnh, người nhà bệnh nhân cách tự chăm sóc sau khi khám và điều trị;
 • Phổ biến được những kiến thức về phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người bệnh và người nhà bệnh nhân;
 • Tham gia hướng dẫn, huấn luyện được cho nhân viên mới và học sinh y tế thực tập tại đơn vị;
 • Thực hiện được các công việc hành chính, quản lý hồ sơ sổ sách, bệnh án theo sự phân công;
 • Quản lý và bảo quản được các loại dụng cụ, thuốc men, trang thiết bị trong khoa, phòng, đơn vị;
 • Tham gia xây dựng, lập kế hoạch và thực hiện được quy trình điều dưỡng;
 • Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe;
 • Phối hợp với các nhân viên y tế khác để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh;
 • Có khả năng tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học.

Kỹ năng mềm:

 • Có khả năng giao tiếp, viết, trình bày, thảo luận, đàm phán và làm chủ tình huống.
 • Tổ chức và quản lý được các nguồn lực, dịch vụ cũng như môi trường làm việc.
 • Xây dựng được kế hoạch và quản lý thời gian làm việc một cách hiệu quả.
 • Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm

Cơ hội việc làm

 • Làm việc tại các khoa phòng của phòng khám bệnh tư nhân.
 • Làm việc tại các trung tâm thực hành khám chữa bệnh, các trung tâm y tế, các viện dưỡng lão, các bệnh viện.